НОВИНИ

Тук ще споделяме дейностите извършвани по усъвършенстването и разпространението на Проекта “ББДоход за Българите”. По дати и месеци ще описваме работата по разпространение на идеята, а именно – връчваните на отворени писма към политически партии, известни личности и водещи журналисти, с призив за подкрепа на ББД; – даване на публични отчети за събрани средства и допечатки на книжката ББД; – организиране и провеждане на публични мероприятия (разяснителни срещи, мирни митинги и обучаващи семинари).

Който желае може да допълни името си в долната петиция, в подкрепа на българският Проект за ББД!

Коментарите са изключени