БЕЗУСЛОВЕН БАЗОВ ДОХОД

  1. Проект “Безусловен Базов Доход за Българите” – това е последната разработка, която ще издадем в малка книжка (диплянка). В нея са добавени задачите за икономисти и политици и обръщения към различни групи българи.
    Важно! – даден е специален АЛГОРИТЪМ за изчисление, по който всеки може лесно да установи, че ББД е един реален и приложим Проект!
    За удобство може от ТУК да си свалите книжката с Проекта ББД.

  2. От тук може да влезете Фейсбук  групата  и страницата

ПРИЗИВ ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ББД КНИЖКАТА!
Коментарите са изключени