ПРИЗИВ ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ББД


В предпечатна подготовка е книжката/диплянката/ за ББД, която сме я поставили, като последна разработка на проекта:

ББД последен печат 02.2014_pdf
ББД корица 02.2014

Имаме идеята да разпространяваме тази книжка като я подаряваме лично на хора, които не ползват интензивно Интернет, когато организираме или присъстваме на публични мероприятия.

С тази цел създадохме банкова сметка за набирането на средства за отпечатване. Отговорници по публичното отчитане на средствата и упълномощени да се разпореждат със същите са:  Иван Андонов, Юлиана Василева и Галина Христова.
Ще сме благодарни на всеки, който ни подкрепи!

 

Първа Инвестиционна Банка,
банков код FINVBGSF
IBAN: BG22 FINV915 042 159 16 162
Иван Марио Андонов

 

Благодарим Ви!

книга1книга2