План за работа относно разпространението на Проекта ББД!


План за работа относно разпространението на Проекта ББД!

Цели:

•    Постигане на национален консенсус по Идеята ББД между различните национално отговорни партии, като тя залегне в програмите им.

•    Изграждане на силно Гражданско Общество, осигуряващо контрол при стартирането на Проекта и последващото изпълнение на ББДохода.

Работа в Интернет пространството:

1.    Поддържане на групата и страницата във ФБ, на които да се водят дискусии по Идеята ББД и непрекъснато да се актуализира информацията за нея. Цел – сформиране и разширяване на едно функциониращо ядро от съидейници, които са готови да работят за Идеята предано и всеотдайно, по апостолски начин!

2.    Поддръжка на сайта bbd.bg , в който най-малко ежеседмично да се актуализират важните секции.

3.    Непрекъснато издирване контакти на значими Българи, доказали своето родолюбие и патриотизъм,… и поканването им да работят за Идеята ББД, с отворени писма.

4.    Изпращане на електронни отворени писма на всички регистрирани политически партии и движения.

5.    Изпращане на отворени писма лично на лидери, оглавяващи дадено политическо сдружение или партия.

6.    Изпращане на отворени писма до всички национални телевизии, радиа, ел. медии и вестници с призив – за подкрепа и разпространение на Идеята ББД.

7.    Изпращане на отворени писма до известни и доказали се журналисти, с призив да организират дискусии по Проекта ББД.

8.    Водене на публични дискусии в други групи във ФБ, като се предоставя Проекта ББД за обсъждане по подходящ начин. Политиката ни на воденето на публични дискусии да бъде – без влизане в публични спорове с негативни хора или никове. На охулване и оплюване – не отговаряме! С хора, които имат различна гледна точка – водим конструктивни и разяснителни дискусии.

9.    Водене на дискусии по електронни медии, сайтове, блогове и Интернет форуми.

10.    Поддържане на видеоканал в youtube, на който да се качват всички записи, интервюта с публични изяви, свързани с Идеята ББД.

Работа в реални условия:

1. Изграждане на структури по места в различни райони на страната от млади хора съидейници… Цели:

- даване на интервюта по местни кабелни телевизии, радиа и вестници.

- организиране на публични разяснителни беседи по местни читалища и библиотеки.

- организиране на мирни митинги, съчетани с културно-музикални програми.

2. Разпечатване на информационни материали и рекламни брошури, които да се раздават по различни поводи, когато се събират много хора на едно место.

3. Провеждане на организационни сбирки и семинари на съидейници от ФБ групите с цел – обучение и координиране на общи действия и мероприятия.

4. Провеждане на медийни прояви – интервюта по национални телевизии и радиа,… и участие в рейтингови предавания.

5. Правене на видеозаписи и клипове на публичните ни изяви и публикуването им в Интернет пространството.

6. Записване на разяснителни аудио и видеоклипове, които да представят Идеята ББД.

7. Писане на разяснителни статии в национални и местни вестници и списания.

8. Лично връчване на отворени писма на наши известни личности, доказали се като истински Българи със своето родолюбие и загриженост към Народна ни.

9. Търсене на медиен партньор (национален ежедневник!), който да включи в тиража си Проекта под формата на диплянка или подлистници. Подходящи издания в тази насока са „Трета възраст“ и подобни, които преди всичко се четат от хора, които не ползват Интернет.

10. Стриктно водене на секция „Дневник“ в официалния ни сайт и описване на свършената работа. На тази база да се прави ежемесечен анализ на извършената дейност по разпространението, с цел – подобряване на координацията между хората и ефективността на извършената работа.

24 май 2013 г.

От Работен Екип по Безусловен Базов Доход за Българите