Ода за ББД


Ода за ББД

ББДоход долетя.
Кацна в нашата страна.
Като гълъб бял донесе
нова светлина.

Свобода, възможност дава
да творим и да живеем.
С нови сили. И спокойно
да се радваме и пеем.

Сбогом трудности и бедност.
С Бога веч сме устремени.
Няма страх за сметки, ток.
Глад, просия – победени.

ББД е изход светъл.
Да си върнеме парите!
База нова за успехи.
Да си сбъднем ний мечтите.

Разучете туй послание.
Заслужавате награда.
ББД е ключ, чрез който
част от тортата се пада.

Политици, бизнесмени,
домакини, пълнолетни
и студенти, пенсионери
всеки може да пресметне.

Че със ББД парички
ще се радват всички.

 

аса