КЪДЕ СИ, ВЯРНА ТИ ЛЮБОВ НАРОДНА?


КЪДЕ СИ, ВЯРНА ТИ ЛЮБОВ НАРОДНА?

/по Стихотворението на Добри Чинтулов/

 

Къде си, вярна ти любов народна?
Къде блестиш ти, искра любородна?
Я в силен пламък ти пламни,
та буен огън разпали
на младите в сърцата,
да тръгнат из страната.

Идеята на ББД разправят
и пътя на България изправят! -
Окови тежки да свалим
и братя си освободим
от гнет и от страдание
за хляб и препитание.

Идеята за ББД е нова
естествено-природна и готова
за действия с успех у нас –
вземете я, вдигнете глас
в подкрепа и в стремление
за свято приложение!

Проектът ни за ББД е силен -
и ББД принася плод обилен! -
Да обновиме в чист стремеж
за труд достоен – свят копнеж -
за работа любима…
И хляб – във дар ще има!

Във ББД – за нас – какво се крие? -
Чрез ББД ще преуспеем ние.
Ще възродим стопанството
и българи от странството
ще се завръщат с вяра
в красивата държава.

Акцизът и набрани ДДС
са фонд на равноправно ББД.
В защити верни укрепен,
в закони чисти претворен -
за Божията слава -
на Българи се дава.

Работиш и на щат си или не -
ще имаш всеки месец ББД. -
За всеки пълнолетен -
щастлив или несретен -
прехрана, здраве – харта
е именната карта.

Ще има ли с ББД престъпност тука?
И кой ще рови с ББД в боклука? -
Това е нова Свобода
и всеки нека каже „ДА!” … -
И просещ милостиня
в страната не ще има!

За нашето Отечество и права,
за общата Свобода и държава
да блика нашто естество,
че Гражданското общество
чрез ББД е силно -
растящо и единно.

 

чуйте мелодията, запейте с новия текст! :-)