НОВАТА ДЪРЖАВНО-ИКОНОМИЧЕСКА-СОЦИАЛНА СИСТЕМА БЕЗУСЛОВЕН БАЗОВ ДОХОД


Това е отговор на дискусия във Фейсбук, която нарасна до кратка тематична разработка за приходно-разходната бюджетна част на проекта ББДоход. Това е изцяло българска разработка идентична само по име с европейската инициатива за въвеждане на ББДоход.

Политиците все говорят за „връзване“ на бюджета и затова и аз ще използвам тази интересна дума, като целта ми е да покажа как бюджета освен да „върже“, може да даде и плод.

Две публикации от един и същ гражданин до авторите на проекта ББДоход  във Фейсбук:

-         А защо не кажете на хората че целия бюджет на държавата е 18 млрд. лв. А акциза и ДДС-то са скромната част от 12 млрд. лв. Тоест 2/3 от ЦЕЛИЯ държавен бюджет. Казвате че ще се запазят пенсионната система и здравната. Ами знаете ли, че бюджета за миналата година е субсидирал фонд пенсии със 4,8 млрд. лв. а здравната каса и министерството на здравеопазването със 1,2 млрд лв. Или общо 6 млрд. лв. Значи 12 млрд. го раздавате като помощи, 6 млрд за пенсии и здравна каса и с останалите 0 млрд лв. ще поддържаме държавата ли? Защо на всички въпроси да направите сметка от къде ще дойдат парите казвате че не искате да смятате просто искате да се случи? Казвате само ДДС и акциз. Както ви казах вече това са 2/3 или 66% от целия бюджет и да не мислите че стоят е така свободни? Защо не кажете сега за какво се харчи ДДС-то и акцизите за да видим дали можем да си спестим и да си го раздадем? Защото отговора е не и това дори и на теория не може да се случи(ББД) камо ли на практика!!

-         Здравната система и пенсионната система се субсидират знаеш ли по каква причина? Ами ако взимаш заплата си погледни фиша и виж всеки месец колко ти е здравната вноска и колко внасяш във фонд пенсии. Крайно недостатъчно. Ако не се субсидират от ДДС-то и акцизите пенсиите ще са по 60-70лв. и повече от половината болници ще фалират. Защото на един пенсионер се пада грубо по един работещ и от данъците на един работещ би трябвало да се плати една пенсия. Е както виждаш от фиша си не са достатъчни и тази разлика се покрива от ДДС. А това за 6 милиарда социални помощи са абсолютни глупости. Бюджета на социалното министерство е 950 млн. лв., които са единствените излишни които могат да се спестят при въвеждане на ББД, но от къде ще дойдат другите 11 млрд. лв.? Кажи ми от разходната част пт къде ще ги спестиш, приходната е ясна, но тя вече е разпределена. Ти как ще я преразпределиш. Какво ще изхвърлиш. Ще спреш да плащаш пенсии и на сегашните пенсии ще им викаш ББД ли? Ще спреш помощите и ще им викаш ББД. А другите пари. Тоя “проект” е нереализируем защото няма пари за такова нещо: помощи на всеки гражданин и то от по 200-300лв чета във вашите предложения. Кажете от какво ще ги спестите де? Разходна част ми говори, ако въобще си виждал държавния бюджет как изглежда.

ОСНОВНИЯ ВЪПРОСЪТ Е: Целият бюджет е 18 млрд. лв., при положение, че ДДС и Акцизи /12 млрд. лв./ се разпределят /връщат/ на хората, а с тези 12 млрд. лв. се връзва бюджета, как ще стане новата бюджетна рамка.

ОТГОВОР: Пенсионната система ще стане приходно-разходна т.е. според постъпленията ще бъдат и пенсиите.

ВЪПРОС: Как ще стане това при положение, че в момента пенсиите се дофинансират от Бюджета, а вие ще раздавате Косвените данъци – приблизително 12 млрд.лв.

ОТГОВОР: Има два начина за действие:

1.     Намаляване на пенсиите – до сегашните приходно-разходни възможности.

2.     Покриване на дефицита в пенсионна система по естествен начин чрез ББДоход.

Първия вариант за намаляване на пенсиите отпада, остава вторият – да го разясним.

За да се приложи ББДоход трябва възстановяване на ДЪРЖАВНОСТТА във всички ѝ аспекти. След необходимите законодателни действия от парламентарно представените партии – започва една година подготовка за въвеждането на ББДоход.

Ако се наложи и прецени може и втора година подготовка за ББДоход, за да се стартира с разпределянето на цялата сума, за да се реализира цялостния капацитет на ББД.

Частично разпределяне на ББДоход ще намали пряко-косвените и косвено-преките ползи с милиарди – никакви компромиси. Ще има време да се сформира и Буферния фонд “ББД”.

Чрез новата политика в икономиката ще се възстановят дефицитите в пенсионната система до сегашното ниво на пенсиите. И оттам насетне пенсиите ще се увеличават само при реални финансови възможности на пенсионната система

ВЪПРОС: ОТКЪДЕ ЩЕ ДОЙДАТ ТЕЗИ ПРИХОДИ?

ОТГОВОР: ВИЕ НЕ ЧЕТЕТЕ ЛИ ПРОЕКТА ББД ???, че се налага постоянно да ви обясняваме едно и също. Идеята е политиците и икономистите сами да си ги направят и ако не могат да се пенсионират, а не ние да им ги даваме наготово. Ние за нас разчетите сме си ги направили.

ОТГОВОР: В ЧАСТНОСТ ЗА ПЕНСИОННА СИСТЕМА за покриване на дефицита

·        В момент 500 000 работят без осигуровки

·        Повечето не се осигуряват на реални суми

·        Много нови работни места вследствие на ББД – нови приходи от ДОД

·        държавни мерки по браншове за увеличаване на събираемостта

·        други

Ще трябват две години за покриване на дефицита в пенсионната система по естествен начин. Дори и да има нужда от дофинансиране средства има предостатъчно, както ще се разбере накрая на тази публикация.

ОТГОВОР НА ВЪПРОСА ЗА  ЗДРАВНАТА СИСТЕМА

Тук също могат да се покрият частично дефицити чрез  по-ефективно управление на ресурсите, но тук сметки на дребно не се правят – колкото е необходимо ще се дофинансира, а ако е необходимо и ще се увеличи дофинансирането. Косвените превантивни ефекти от въвеждането на ББД върху здравеопазването ще са за милиарди.

ВЪПРОС: КАК ЩЕ „ВЪРЖЕТЕ“ БЮДЖЕТА?

ОТГОВОР: ЧРЕЗ ЕЛЕМЕНТАРНИ АРИТМЕТИЧНИ ДЕЙСТВИЯ, които се учат и в началното училище.

Спиране на пряката социална функция на държавата по познатия ни начин, освен за крайно нуждаещи се групи /инвалиди и др., като това частично е и към здравеопазването/.

Чрез ББД се въвежда индивидуалната отговорност за всеки гражданин. Той вече сам ще си определя за какво да си разходва ББД – за сметки, образование, за санаториум …

Първоначално ББД ще е недостатъчно за нормален стандарт и това е добър стимул за активност.

Чрез ББД ще си покриваме жизнен базов стандарт, а с приходите от дейността си ще творим живота и мечтите си.

Социална функция на държавата са и ясли, градини, училища, университети – това са основни функции на държавата възложени от гражданите. Примерно ако се въведе безплатна храна, тетрадки, учебници в ясли, градини и училища също е социална дейност, но с пряка полза и превантивна дейност спестяваща милиарди в бъдеще на държавата.

Злоупотребяващите със социални помощи по новата система ще получават средства наполовина от досега получаваните, защото ББД се отпуска на семейство /двама родители+пълнолетни деца/, а не на брой членове в семейството. Пряка държавен контрол при отглеждане на деца, а при нужда отнемане на родителските права, но да не се отклонявам от основната тема.

БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ

Сега Бюджета е 18 млрд. лв.

От тези 18 млрд. лв. вадим косвените постъпления в размер на  12 млрд. лв. = 6 млрд. лв.

ВЪПРОС: Как ще се компенсира изваждането от бюджета на 12 млрд лв. косвени данъци?

ОТГОВОР: Спиране на разходната част по функции на държавата, предимно социални разходи, които се припокриват по смисъл с ББДоход = около 5,6 милиарда.

/Относно коментара, че социалните разходи на държавата са 950 млн. лв. , защото Бюджета на социалното министерство е 950 млн.лв. – това показва крайно непознаване на принципа на Бюджета. Има различни функции и пера, чрез които се осъществяват тези разходи, не е само през социалното министерство/.

12 млрд. лв. /косвени данъци извадени от Бюджета/  –  6 млрд. /спрени дублиращи разходи по функции/ =  6 млрд. лв. дефицит

ВЪПРОС: Да приемем, че дотук е така, откъде ще покриете този дефицит от 6 млрд. лв

ОТГОВОР: АБЕ ВИЕ НЕ ЧЕТЕТЕ ЛИ ПРОЕКТА ББДоход ???  /този отговор е шеговит, но си е  реална действителност – никой не чете, само пита и спори. Извод: Не става само с ядене, трябва и четене, и мислене/

електронно правителство и електронни услуги – по различни разчети ще се намалят       държавните разходи с поне 2 млрд. лв.

 ОСТАВАЩ ДЕФИЦИТ – 4 млрд. лв.

спиране на данъчния кредит и спиране на данъчното възстановяване – минимум 2 млрд. лв.

„ОСТАВАЩ ДЕФИЦИТ – 2 млрд. лв.

·         Регистрация на всички фирми по ДДС

- укрити обороти за милиарди – минимум 2 млрд. лв.

   „ДЕФИЦИТ“ вече няма – 0.000лв.

   С елементарна сметка „вързахме“ Бюджета.

Оттук започваме  с ИЗЛИШЪЦИТЕ

Откъде могат да се увеличат възможностите на бюджета с милиарди:

от изсветляване на „сивата“ икономика

-         рязко повишаване на събраното ДДС чрез новото отношение на гражданите към касовите бележки

-         от повишената събираемост вследствие на законови промени с безкомпромисни наказания при злоупотреби

МИЛИАРДИ ПРИХОДИ

ефективно управление на държавната собственост и активи

МНОГО МИЛИАРДИ ПРИХОДИ

увеличаване на събираемостта на публичните приходи

-         примерно от митницата

МИЛИАРДИ ЛЕВОВЕ ПРИХОДИ

оптимизиране на публичните разходи по функции и пера – в бюджета, извънбюджетните сметки и т.н.

МИЛИАРДИ ЛЕВОВЕ ПРИХОДИ

спиране на държавните „течове“

МНОГО МИЛИАРДИ ЛЕВОВЕ ПРИХОДИ

увеличаване на публичните приходи от стопанската активност

-         чрез ББДоход ръст в икономиката с ежемесечните свежи пари, които ще се харчат

-         стимулираното потребление ще доведе до ръст в производството и икономиката като цяло – повече приходи за хазната

-         ръст в икономиката – нови работни места – увеличаване приходите от ДОД

-         пазарни механизми за стимулиране на българското  производство за усвояване на ББД

-         пазарни механизми за стимулиране на българското  производство.

При необходимост държавна пазарна намеса в банковия сектор за стимулиране на БЪЛГАРСКОТО  производство. Специална държавна политика по въпроса за кредитирането.

Знаят ли българските граждани, че един милиард и петстотин милиона държавни пари т.е. наши пари са дадени на частни банки срещу 3% лихва, а те ги отпускат на кредити срещу 10% и нагоре.

“Българските” банки не отпускат кредити на българския бизнес или го правят срещу нереално високи лихви …

преки и косвено-преки икономически ползи от ББДоход

-         отваряне на банковата система за кредитиране

-         чрез сигурността на ББД много от спестяванията ще бъдат вложени в потребление и дейност

-         предприемчивостта на българина ще нарасне

-         отключване на творческия потенциал на нацията

-         много нови земеделски производители

-         и много други – четете проекта ББДоход

косвена превантивна дейност чрез ББД за милиарди левове

Новата система ще се справи по естествен начин с всички основни проблеми, за които политиците ни говорят от 24 години

Може да се пише още много, но целта е да се направят различни, независими един от друг приходно-разходни проекти, за да се допълнят един друг накрая и да се направи най-доброто.

Преките и косвено-преките ползи са неизброими – четете проекта и другите разяснения, и допълвайте, това е нашия проект, на народа, на мислещите, на можещите и на искащите.

Проекта е уникален, защото съдържа т.нар. леви и десни идеи, съчетава ги и ги надгражда, без да премахва нито една от съществуващите системи – пенсионна, здравна и т.н.

Проекта е финансово реализируем и гениален, защото по много елегантен и фин начин ще стимулира активната част на обществото и ще включи целият народ в общото дело по материалното ни и духовно повдигане.

Тук са дадени основните насоки за съставяне на бюджетна рамка на заинтересованите от благоденствието на българския народ.

От всичко гореизложено е видно, че Бюджетната рамка не само, че излиза, а е и в излишък, и то само от преките и абсолютно сигурни приходно-разходни сметки.

Въпросът не е дали може да се въведе ББД и дали е приложим, а дали и кога народа ще осъзнае предимствата му и ще го изиска от политиците!

Ако България се управлява чрез ББдоход, бюджета не само, че ще се „връзва“, но и ще даде плод.

По мое скромно мнение бюджета за няколко години може да нарасне три пъти и от 18 млрд. лв. ще стане 54 млрд. лв

Но ние сме надпартийни, надличностни, ние сме ЗАРАЖДАЩОТО СЕ ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО, което дава готова рецепта, и ако сегашните ни политици и експерти не осъзнаят историческата необходимост от кардинални промени, ще бъдат отстранени по естествен начин от хора с идеи, възможности и качества.

България е била и ще бъде!

Нека разумната сила, която стои зад всичко и всички да пази България!

18 май 2013г.