Задачи за политици и икономисти, касаещи ББД.


Задачи за политици! 

Политиците трябва да приемат в Парламента пакет от законови поправки и нови закони, необходими за стартирането на Проекта „Безусловен Базов Доход за Българите“.
Цел – да се защити Идеята ББД и да се утвърди като една сигурна и работеща система! Нашите предложения са:
1. Конституционна поправка, която гарантира получаване на ББД, от всеки пълнолетен Български гражданин.
2. Конституционна поправка, в която се вкарват усъвършенстваните критерии на Маастрихт  (фиксиран максимален външен дълг + дефицит под 3% от БВП + допустим процент на инфлация, съгласно някакъв външен европейски критерий).
3. Закон за ББДоход, разписан съгласно конституционното ни право и заложените параметри в материала на самия Проект.
4. Нов закон  за ДДС (или поправка в стария!), при което да няма усвояване или приспадане на ДДС от фирмите.
5. Законови разпоредби и организация, позволяващи реалното стартиране на електронното правителство.
6. Поправки в НПК (наказателно-процесуалния кодекс) срещу дребната престъпност. Ефективни присъди от от 6м до 3 г , по бързата процедура, за дребни кражби, с лек режим на изтърпяване на присъдата.
7. Промяна в НПК за данъчните престъпления – „виновен до доказване на противното“.
8. Промяна на НПК или нов закон за носене на политическа отговорност. Накратко – дефиниране на понятието „национален предател“ за управляващ политик, тоест – това ще са лица управляващи България, които увреждат поради незнание, некомпетентност или умишлено ББДоход на Народа си. Наказанията да са само ефективни и да започват от 10 год.- нагоре, за отговорните лидери на дадената управляваща партия!

Задачи за икономисти!
Идеята е – да се дадат параметри, върху които да смятат независимите икономисти или тези от различните политически партии, за да изработят примерен годишен бюджет, който да балансират, след като включат в него ББДоход за Българите.
Целта е – да се премахне политическият популизъм! Тоест – съревнованието между икономистите да бъде на база техния професионализъм и компетентност, а не да смятат под диктат и принуда от политик, който иска да блесне, обещавайки голямо ББД. Настоящите задачи са обяснени на популярен език, за да могат да се разберат от всеки.
Задачата е – да се постави ясна финансова рамка, в която да се вместят икономистите при своите изчисления на бюджета на страната с ББД.

Конкретно по изчисленията…  Като се вземат ДДС и Акцизи от бюджета, за да се преразпределят между всички пълнолетни Българи като ББД, ще се отвори един дефицит, който трябва да се запълни.
Първо – трябва да се изчисли, колко е РЕАЛНИЯТ дефицит, ако имаме бюджет с включено в него ББД? В този смисъл трябва да се изчисли – колко пари ще се спестят от това, че при ББДоход няма да има дадени разходи в бюджета… В този смисъл се събират постъпленията както следва: от усвояване на данъчен кредит и усвояване на ДДС + средствата за социално слаби и безработни + средства за всички социални структури и т.н.
Следователно от общата сума събирана от ДДС и Акциз, се изважда горният сбор и се фиксира реалният дефицит, който трябва да се покрие!

Второ – как ще се запълни този реален дефицит?  Тоест тук ще предложим какви конкретни изчисления, трябва да направят икономистите, относно бъдещите приходи в хазната, които ще се породят от ползите при въвеждане на ББДоход. Ползи от:
1. От въвеждане на електронно правителство и ел. услуги?
2. От оптимизация на държ. администрация? – (пример Холандия е два пъти по голяма като население от България, но с минимум ЧЕТИРИ пъти по-малко административен апарат!)
3. От прекратяване на злоупотребите и измамите с ДДС?
4. От минимизиране на сивата икономика? В момента над 40% от фирмите са в сивия сектор. Принципно фирмите няма да имат интерес това да продължава, защото няма да могат да се включат в усвояване на оборотите от ББД,  които ще се реализират само с безкасови разплащания.
От друга страна, гражданският контрол ще е голям и хората стриктно ще следят за получаване на касовите си бележки, от които ще им зависи годишната сума на ББДохода.
5. От големият ръст в икономиката? Стимулирането на бизнеса и производството, ще дойде от много направления:
- спестените “пари за черни дни” на народа ще се инвестират (над 35 милиарда спестявания по банките, от които 90% са под 10 хил. лв.);
-  непрекъснати свежи постъпления от пари, които трябва да се изразходват в рамките на текущия месец по дебитната карта по ББД, за да не се загубят;
- отпушване на банковата система? Платежоспособността на Народа, ще създаде нискорисков кредитен пазар, което ще стимулира много банковата система в насока кредитиране;
- управленски решения за стимулиране родния бизнес, чрез ползване на дебитните карти по ББД, за стимулиране на родното производство;  +  повишаване на събираемостта на митата;
6. От ръст в чуждите инвестиции… Съчетанието на големият ръст в икономиката + отворения 500 милионен Европазар + ниски данъци (плосък данък от само 10 %) – е рай за инвеститорите!

ОБОБЩЕНИЕ!
Очевидно е дори и за човек, който няма никакво икономическо образование, че т.нар. “дефицит” в бюджета при въвеждане на ББДоход е нищожен, в сравнение с огромните ползи от Проекта и големите парични постъпления, които могат да се съберат… Това е причината в разработката да твърдим, че – Проектът е реален и безрисков, а който твърди обратното – просто иска да ни “докаже” че Слънце няма, въпреки че то изгрява и залязва всеки ден!

УТОЧНЕНИЕ!
Горните предложения представляват защитен механизъм на Проекта „Безусловен Базов Доход за Българите“, който е НАДПАРТИЕН и без авторско право.
Тези защити правят Проекта ББД – работещ и абсолютно приложим в Българските условия. Следователно – изисква се единствено политическа воля и държавническо мислене, за да може Идеята ББД, да се превърне в една реалност!
Тези защити непрекъснато ще се надграждат и усъвършенстват, а тяхното изпълнение ще се контролира от силно гражданско общество, което ще е обединено около една национална кауза, каквато трябва да стане Проектът ББД!

07.05.2013г.                            автор:  съвестен Гражданин!