“Идея за разбиране и вникване в Проект “ББД за всеки Българин”Познавам много добри, отговорни и загрижени Българи, които ми пишат на лични и споделят трудностите си около възприемането на Проекта. Всички те подкрепят и прегръщат Идеята, но се опасяват, че не могат да я обясняват и защитават… Притесненията им основно са в насока, че те не са специалисти и икономисти  и нямат капацитет да разясняват същността на ББД?!

ВАЖНО уточнение в тази насока – Проектът  представлява “СКЕЛЕТА” на механизма на въвеждане на ББД! Това е НАШИЯТ, Български “скелет”, който е съобразен с нашите условия и икономика! Тоест,  Проектът дава  Принципите, които трябва да се спазват, за да може държавата да не се разпадне (фалира!), ако се въведе ББД, чрез държавния бюджет! (теорията са я доказали германците!)

В този смисъл,  ВСЕКИ средно интелигентен Българин, трябва да може да схване Духа на Идеята, конструкцията на Проекта,… ако иска да я разпространи и да има резултати.  Това е основното! А, ако това стане – Проектът  може да се защитава спокойно от ВСЕКИ!

Каква МЕТОДИКА може да ползвате за да схванете “Духа на Проекта”? – в т. 4 от Проекта, казахме, че ще използваме Принципа на Аналогията и него може да го ползвате именно в тази насока – да схванете “духа” и да видите “Картината”, която ви се разкрива ПРЕДИ ИЛИ СЛЕД  въвеждане  на ББД. Ако го направите успешно това (“виждането”!) – ще установите, че няма да имате никакъв проблем да защитавате Проекта, или да говорите и обяснявате за него. Накратко – ще стане следното :  няма да могат да ви спрат да говорите за Проекта, ако “разказвате по Картината”, така да се каже! Отделно няма да имате НИТО един неясен въпрос за себе си – повярвайте ми!

Ще дам ПРИМЕР с тази методика… Чрез методиката ще отговаря на едни много често задавани и “плашещи” въпроси: Как да отговаряме на въпроси на икономисти? Каква е тяхната роля и кога ще правят те сметките? Какво ще стане, ако те са некадърни и направят грешни сметки, които ще провалят ББД?

Отг. Значи казахме, че гледаме “Картинката”, ползвайки принципа на Аналогията,… а после отговаряме, на който трябва?!

Представяме си следната Картинка – все едно имаме човешко тяло (аналогия на Проекта, вписан в държавната ни система!), което работи, но е на операционната маса и се захранва принудително с кръв от кръвната банка на пилона! Подобно принудително захранване в Проекта, уточнихме, че става на база на високи косвени данъци (ДДС, Акцизи!), които го стимулират да живее (паричните потоци са аналог на кръвта, нали?). В този смисъл докторите или икономистите, зависи кой случай гледаме, се стремят да намират непрекъснато допълнителна кръв/парични потоци, които да поддържат тези тела да работят! Точно тук сега е РОЛЯТА на икономистите в реализирането на Проекта, за да може той ДА СТАРТИРА самостоятелен живот. Тоест,  да започне организма  вече САМ да се захранва (без преливане!). Да започне той да заживее собствен и СВОБОДЕН живот! Спомнете си, нали това е целта на Проекта? – свобода на избор, осигурен от някакъв гарантиран и Безусловен Базов Доход!

В този смисъл – каква е ролята на икономистите? -

1. Икономистите НЕ БИВА да ни убеждават, че е лошо, ако ни махнат преливните системи! ЗАЩО? – защото теоретично това е доказано във филма на германците, че може да стане и не е опасно. Които не вярват, да гледат филма или да ходят на преквалификация в Германия, а на тяхно място да дойдат по-кадърни финансисти!

2. Икономистите ТРЯБВА да дадат конкретните сметки и изчисления! Тоест,  ако вземем картинката с пациента на системи, докторите трябва да кажат  колко трябва да е нормалният пулс, кръвно налягане и т.н. Ако вземем пък примера в Проекта – икономистите трябва да сметнат точно колко пари ще могат да се преразпределят и какви “буферни фондове” да има, за да не спадне потреблението (налягането!), което може да е фатално! Разбирате ли идеята?! Лесна е, нали? Защо се страхувате от икономика и финанси тогава? Тази работа ще си я свършат специалистите, но НАКРАЯ! Кога накрая? – когато има НАЦИОНАЛЕН КОНСЕНСУС и мнозинството Българи и партии  се обединят и решат, че Проектът е нещо хубаво и той ще спаси България от агонията и бедността, в която се намира! След консенсуса – действат икономистите.

Да продължим ли с размислите (медитацията?!) – ОК?!

Някои по- духовни/религиозни  хора, могат да кажат – нали един човешки организъм има и Душа/Дух? Те къде са в случая? Как се вписват в Проекта с твоята Аналогия?

Това също е заложено в Проекта! По Аналогия Конституцията е законността и Духът на една държава, където са заложени основните права, свободи и задължения… В този смисъл ББД е подсигурен в това “духовно” отношение като е предвидено да се вкарат критериите от Маастрихт.  Прочетете ги в материала. Тях ни ги препоръчва и Европа. Тези критерии ще се “вдъхнат” от политиците (парламента, аналог на мозъка!), чрез Конституцията!

Ако образно продължим да си представяме картинката излиза следното -  Конституционните промени ще са все едно   вкарване “подсъзнателното ниво” на организъм!

Досещате ли се защо? Защото, примерно, човек на подсъзнателно ниво диша и се храни още когато се роди, а не мисли дали диша или дали има физиологични нужди?! :)

Значи с промяната на Конституцията (ВАЖНО НЕЩО!) ще се предпазим някой злонамерен олигарх или некадърник, да обере и унищожи народа и ББД в бъдеще! Така организмът  Народ ще има нещо като имунизация срещу кражби и зловредни действия на ракови политически клетки! :)

В заключение (пак повтарям!) – Проектът  се нуждае от кадърни, интелигентни и родолюбиви Българи, които да го защитят! За да стане обаче това,  вникнете добре и РАЗБЕРЕТЕ проекта/идеята за ББД, за да не се провали той,… и да не ви излъжат политици или икономисти! Те да си вършат тяхната работа, а да не ни обясняват и баламосват, че не можело?! В този смисъл, ако решите,  ползвайте за обучението си описаната горна методика (“размишления по картинка + аналогия за проумяване на сложните моменти”), за да разберете Проекта и както е казано в Свещените Книги – “ИСКАЙТЕ, ХЛОПАЙТЕ,… И ЩЕ ВИ СЕ ДАДЕ!” :)