Данъчни разяснения, касаещи Проекта “ББД за всеки Българин!”

Установих, че много добри и отговорни хора,  подкрепящи Проекта изпитват трудности да си представят неговото финансиране… Въпросите са от рода на  -  няма ли да се оголи бюджетът като се премахнат ДДС и Акцизите, когато те  вече се преразпределят като ББД между гражданите? От какво ще се издържа държавата? Няма ли да фалираме като държава? Откъде ще се вземат пари за държавната администрация (училища, военни, МВР, пенсии, здравеопазване и т.н.)

Това са все неоснователни притеснения, но да караме подред…

Нека първо да уточним  какви постъпления от данъци има в бюджета?

1. Преки данъци – примерно това са данък печалба (на фирмите!), данък за притежавана на имущество ( за апартаменти, коли и т.н.)

2. Косвени данъци -  предимно това са ДДС и Акцизи… Защо те са КОСВЕНИ? – защото тях не ни ги вземат пряко от джоба, а чрез посредник! Пример – ако пазаруваме независимо каква стока за 12 лв., търговецът, от който сме я купили, се задължава да преведе от тези пари 2 лв (20%) във бюджета на страната! Разбираемо е, че при това положение не търговецът  плаща данъка ДДС, а той е само ПОСРЕДНИК (бирник!), който държавата ползва, за да събере своя данък от Народа.

Уточнение :  в държавния  бюджет влизат и други приходи, които го допълват -  държавни такси, пенсионни осигуровки, здравни осигуровки, приходи от държавно имущество, митнически налози, концесии и други, които няма да споменаваме, за да станат нещата по-ясни. Тоест,  въпросът  тук е да схванем   какъв е смисълът на КОСВЕНИТЕ ДАНЪЦИ и преди всичко на ДДС-то и Акцизите, които ние искаме да преразпределим по равно като ББДоход? В този смисъл сега ще разгледаме конкретно всеки един от тях, поотделно…

Какво е Акцизи? - това е една от най-старите форми на косвен данък.

Първоначално с въвеждането му,  целта на този данък е благородна… С него управляващите имат стремежа  да се ограничи потреблението на вредни за здравето и морала продукти (примерно цигари и алкохол!) Затова е прието да се казва, че Акцизите са наричани още “данъци на греха”.

Във времето тази идея се изкривява (“еволюира”!) и с акциз се налагат и по- широк кръг от стоки, които имат голямо търсене (примерно горивата!)… Защо? – отговорът  е простичък . По този начин политиците изпомпват повече средства от Народа, за да могат после да ги дават за социални или други “добри”  програми, с които да се харесат повече пред ОПРЕДЕЛЕНИ кръгове от хората. Това им пък “добротворство” е,  за да могат да бъдат избирани ПОВТОРНО от тези кръгове и да управляват отново.

Проста схема нали?! Обираш народа планово и целенасочено, без да усеща  той, а след това си “благороден” и “щедър” (“с чужда пита помен правиш!”),… и правейки такива “добрини”, отново заграбиш властта. До болка позната СВЕТОВНА схема, за “законно” забогатяване  ! :)

Какво е ДДС? – това е данък, който е въведен много скоро, в сравнение с въвеждане на пазарните отношения в икономиките… Забележете – за първи път е въведен през средата на 50-те години на миналия век, във ФРАНЦИЯ. У нас той е въведен през 1994 г…. Едва в края на 80-те и началото на 90-те години ДДС постепенно става популярен в азиатски страни (Япония  през 1989г!!!, Китай – през 1994г.!!! През 90-години почти всички бивши социалистически страни в Европа също въвеждат ДДС.

Историческата равносметката е  – без такъв данък държавите са съществували много години и са се справяли прекрасно с издържане на администрациите си!

ЗАЩО все пак е въведен този данък, ДДС? – отговорът  го дадохме по-горе, а сега ще го повторим…

Това е проста политическа схема за ОБИР на Народа! Тоест,  измъкваш парите на народа “с памуче” планово и целенасочено, без да усеща  той,… а след това благородно и щедро раздаваш, чрез социални програми,… или се правиш, че защитаваш страната като инвестираш във военна промишленост, …  или водиш “студена война” с някой,… или поддържаш локални конфликти/войни и се бориш с терористи,… или правиш от всичко по малко?! :)

Накратко – начините да се уплътняват/прахосват подобни пари за “доброто” на Народа от политици  са СТОТИЦИ! През всичките периоди на историята, откакто съществува този данък, това може да се види и докаже … Следствието от подобно източване  е -  наивният Народ е доволен и е благодарен, че са го обрали , защото не разбира как се е озовал в ръцете на популиста – политик  като дойна крава… “Благородното” доене, обикновено се обезпечава от медийни изяви и сърцераздирателни изказвания на “загрижени” политици, които непрекъснато доказват своята “значимост” и “високи резултати”, което накратко можем да наречем  медийно промиване на мозъците! Като равносметка пък от това – партийните каси, партийни фирми и т.н. са се налапали с многото средства и просперират, на базата на лобита, машинации и други законно установени схеми!

Позната картинка, нали? Тя не е само при нас… Така е в световен мащаб, Приятели!  :)

Нека сега да видим как се краде ДДС от фирмите ? (вече ни е ясно как ни обира държавата с него!)

Казахме, че ДДС е косвен данък, тоест той се взема като налог от Народа (крайния потребител!) и се дава на държавата не пряко, а чрез посредник – “бирник” да го наречем!

Просто казано – продавачът (бирникът!) го начислява върху дадена стока. Продавайки тази стока на купувача (това е всеки един от НАС!),… бирникът е задължен после да превежда в държавния  бюджет  начисления данък. Простият пример е ясен – купуваме за 12лв. сирене, от които търговецът е задължен да внесе  2 лв. в бюджета!

Тук няма да се спираме на сложните схеми на изчисление на ДДС, което се начислява на всяко едно ниво по веригата – от производителя  до търговеца на едро и търговеца на дребно… За това се води тежко счетоводство и се плаща много на експерт- счетоводители!

Необходимо е да се схване следното…

Тънкостта е в това, че за да може държавата да събира повече пари от този данък,  тя трябва да стимулира търговците и производителите да се развиват. Досещате се защо, нали? Стимулираш производството, а оттам потреблението е по-голямо (хората повече ще купуват!),… откъдето ще има и повече ДДС за прибиране,  нали? … Как става това стимулиране? – това става като на “бирниците”,  им се приспада (опрощава!) ДДС,  или им се дава данъчен кредит!

Ще дам пример за яснота за приспадане на ДДС и за даване на данъчен кредит, което в основата си е едно и също нещо!

Пример – приемаме, че като бизнесмен ти си задължен да плащаш от оборотите си около 500 лв. месечно  ДДС на държавата. Тоест,  всеки месец счетоводителят ти изчислява точната сума и ти я превеждаш в държавния бюджет! Ако обаче си купиш компютър на фирмата за 1200 лв.,…  ДДС-то на тази стока, е 200 лв., нали? Тогава държавата предполага, че ти си инвестирал, за да разраснеш фирмата си, с което се предполага, че ти в бъдеще ще носиш повече ДДС в бюджета, нали? При това положение тя постъпва “благородно”, като ти опрощава/ПРИСПАДА тези 200 лв. ! Тоест,  следващият месец, вместо 500 лв. ще платиш на бюджета 300лв…. Умно, нали? Това е причината всеки бизнесмен да краде ДДС по този “почтен” начин, като си пише личните разходи за техника, телефони и режийни  на своята фирма, за да плаща по-малко ДДС! :)

ВАЖНО! – ако някой познава честен бизнесмен, който не краде по този “почтен” и слабо доказуем начин ДДС,  нека да каже ТУК! Аз не познавам такъв, а Вие?

Какво става когато  не си купиш компютър за 1200 лв. , а си купиш машина на фирмата за 120 ХИЛЯДИ лева? Схемата е същата, само че ДДС-то от 20 хил. лв. , не се приспада, а се ТЕГЛИ, което се нарича ДАНЪЧЕН КРЕДИТ! Думата “кредит” не е точна, защото просто държавата възстановява някаква голяма сума на бизнесмена, защото той не може да си я приспадне  от това, което плаща на месец… С подобен “кредит” се стимулира отново, както казахме, дейността на дадената фирма,  която в бъдеще ще внася ОЩЕ по- голямо ДДС  в бюджета?! Сега ясно ли ви е, защо всеки иска да има ръст в икономиката и да има голямо потребление? Схващате ли т. нар. “потребителско общество”, какво безумно стадо от овце е, което се мисли че живее охолно, но е завързано с кредити за яслите и го доят по три пъти на ден?

ПЕРФЕКТНО, нали? Връщаш/опрощаваш уж на някой пари, който го доиш към момента с по 500 лв на месец, но с тази “благородна” постъпка, разчиташ същия за в бъдеще, да го доиш двойно повече, примерно с по 1000лв./месечно?!  :)

Защо тази схема на ДДС е порочна и неефективна? – казахме в другата бележка, че това е неестествен и НАСИЛСТВЕН процес. Това е така, защото схемата ПРИНУЖДАВА/ПОДТИКВА фирмите да крадат. Нима нещо, което те кара да си престъпник,  е хубаво? В крайна сметка при тази схемата ВСИЧКИ КРАДАТ. Примерно – “почтените” мениджъри по-малко крадат с приспадане на ДДС, в което си включват личните разходи, а пък наглите фирми, които губят пазарен дял или са пред фалит  правят “кухи” покупки, след това корумпират данъчните или с други машинации взимат данъчния кредит, но не развиват НИКАКВО производство, а фалират фирмите, като правят братята роми милионери, продавайки им фирмите си за жълти стотинки!

Питам – какво има хубаво в система, в която ако не крадеш, значи не можеш да оцелееш… Или пък не си конкурентен ако не крадеш, защото другият може да краде съвсем “законно”?

В другата бележка чрез Принципа на  Аналогията, описахме това насилствено стимулиране на икономиката  чрез данък ДДС като дадохме пример с пациент,  лежащ на операционната маса, на който му се влива кръв от външна система. Нещата са подобни и в една пазарна икономика, която се поддържа от принудителна външна намеса на данъчно кредитиране, чрез която се стимулират парични средства да се въртят насила в нея…

Все пак, как става това конкретно ново насилие? – ще обясня простичко… Когато бизнесът  ти загива и нишата ти се стеснява, вместо ти да се замислиш в каква друга област да се развиваш и да си полезен на обществото,… то започваш да кроиш планове  как да откраднеш ДДС, за да оцелееш… Така се завърта порочният кръг – на лъжи, измами, корупция, кухи фирми за източване на ДДС, а после препродаването им … Примери в тази насока могат да се дадат много И в световен мащаб, защото този порочен кръг не важи само за България! Тоест,  проказата от ДДС данъка е в световен мащаб, но ние сега искаме да оправим първо България, а пък другите, ако искат  – да се учат от нас!  :)

Накрая няколко извода от гореказаното…

1. Няма какво да се притесняваме, че двата данъка ДДС +Акциз, ако се ползват при преразпределение на ББДоход, ще фалира държавата. Без тези доходи, държавите са се справяли и са съществували много добре в историята.

2. Възможността да се вкара ББДоход е ТЕОРЕТИЧНО доказана, че може да съществува от германските икономисти във филма и от социологическото проучване, пак там! Но дори и да не вярвате на това – може прекрасно по принципа на Аналогията да се види, че системата на събиране на ДДС + Акцизи в настоящия й вариант, не е справедлива!  Защо? – защото тя само завързва човека/обществото като организми за операционната маса, където преливането на кръв/парични потоци, не става по естествен начин, а НАСИЛСТВЕНО.

3. Политици или икономисти, които кажат, че този ББДоход е невъзможен да се въведе, защото нямало пари  са просто некадърни популисти, които са свикнали да живеят на широк хал и да правят “добрини” за Народа, като му обират джоба. Тези политици са единствено загрижени за собствените си джобове и фирми, в които искат да преливат държавни средства и пари!

Завършвам с АПЕЛ – няма ли да се намерят разумни политици в България, които да проумеят настоящия Проект за ББД и да покажат пред ЦЯЛ СВЯТ,  как Българските управници могат да се грижат ИСТИНСКИ за своя народ?!

Ако не се намерят такива – трябва всички вкупом да отидат на село и да вземат мотиките, за да си изкарват прехраната там, и да освободят местата си на по-кадърни, за да ни управляват!

п.п. Горенаписаното е предназначено за хора, които НЯМАТ икономическо образование. Аз също съм такъв, но ще се радвам, ако някой политик, финансист или икономист, ме опровергае?! С радост ще отговоря на всякакви неудобни въпроси от професионалисти, както тук, така и в статуса на Проекта “Безусловен Базов Доход за всеки Българин”


Какви разумни искания може да имат сегашните протестиращи, свързани с Проекта “Безусловен Базов Доход”(ББД)?

ВАЖНО! – Всеки, който иска на този етап предсрочни избори, Велико народно събрание, намаляване броя на депутатите, програмен кабинет, национализиране на ЕРП-та и др. подобни неща, които не са свързани с дневния ред за създаване на “Безусловен Базов Доход” (ББД) – ПРЕДАВА българската кауза и е популист!

Такива искания са резонни и основателни, но на сегашния етап са много неразумни и дори ВРЕДНИ!

Вредни са, защото чрез тях ще се загуби много време, а реални резултати няма да има!

Вредни са, защото, като не се следва ПРИОРИТЕТЪТ първо искане за ББД, а после всичко останало, все едно сме поставили отново каруцата пред магарето, … та и нещо повече – качили сме магарето в каруцата!  :) ))

В този смисъл отново ще се повторя – хора, искащи и протестиращи за нещо друго, а не за първа точка от дневния ред – “КОНСЕНСУС относно ББД!”, на сегашния етап можем да ги наречем просто “добронамерени национални предатели”! Не бъдете такива предатели, хора!

Независимо с какви политически възгледи сте, бъдете преди всичко загрижени и отговорни БЪЛГАРИ!

В този смисъл конкретни стъпки, СЛЕД като се приеме националният консенсус за ББД са:

1. Организиране на национална кръгла маса, където да се генерират всякакви идеи за усъвършенстване на ББД в широка публична дискусия и обсъждания с икономисти от всички политически сили и организации.

2. Да започнат конкретни сметки и калкулации от специалисти, подкрепящи проекта за ББД, както от всички СЕГА парламентарно представени сили, така и от тези партии, които са извън парламента, синдикати и сдружения!

3. Да се правят оттук нататък -  ЕДНОМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ пред народа по националните медиите – докъде е стигнало развитието на идеята за ББД? По възможност – да се предават на живо срещите и дебатите по темата?!

4. Да се продължи интензивната работа по реформирането на съдебната система! (важно, защото без това няма ББД!)

5. Да се продължи интензивно и целенасочено работата за електронно правителство и електронни лични карти! (важно, защото без това няма ББД!)

6. Да не се правят хаотични смени, след оставката на Правителството със заместник-министри и екипите им! Това само ще води до нови проблеми! Който дойде на власт, да ползва старото и да го НАДГРАЖДА, а не да уволнява професионалисти! Тоест – да  има приемственост и отговорност в ротацията на управляващите, която да запази положителните постижения на досегашните управници.

 

 


Какво може да прави всеки отговорен и почтен Българин, за осъществяване на Проекта “Безусловен Базов Доход”?

Идеята ми в тази насока е  да дам няколко съвета, защото има много хора, които ми пишат – “хубава идея, ама тя ще бъде ли чута” или “скептичен съм, че някой ще я чуе”?!

РАЗБЕРЕТЕ – всичко зависи от съзнанието на всеки един от нас и ентусиазма, с който се работи в този важен момент. Народът се е събудил, протестира и иска промяна, но не знае каква точно?!

Нека да използваме като разумни хора тази обществена енергия за градивни цели и да сме обединени като Българи, а не разединени и събрани в хаотично викаща тълпа, искаща неосъществими неща … Неща, които са пагубни за нашия утрешен ден и за идното поколение.  Неща като приватизация на ЕРП-та, премахване на политическите партии и други безумни идеи!

Общите ми съвети ми са:

1. Всеки, прегърнал идеята, детайлно да се запознае с нея (ВНИКНЕТЕ В НЕЯ!) и да може да я ЗАЩИТАВАТЕ!

Така впоследствие ще можете да разпространявате Проекта  нашироко и да участвате в дискусии по него. Приемете проекта като СВОЙ, ЗАЩОТО АЗ НЯМАМ ПРЕТЕНЦИИ ЗА АВТОРСТВО!  При това положение, споделяйте спокойно и без притеснения, все едно сте го написали Вие!

2. Да се иска от всеки симпатизант или член на независимо коя партия -  идеята за ББД да залегне в програмата на неговата партия!

3. МИРНИ протести на улицата, като ЕДИНСТВЕНАТА точка е – да се даде гласност на тази идея за ББД, но никаква политическа сила да не е лице на тези протести. Лица могат да са само мирни граждани БЕЗ качулки или забулени със шалове!

В този смисъл митинги или протести да се правят стриктно по правата, дадени ни от сегашната Конституция – Чл. 12. (1) Сдруженията на гражданите служат за задоволяване и защита на техните интереси. (2) Сдруженията на гражданите, включително синдикалните, НЕ МОГАТ да си поставят политически цели и да извършват политическа дейност, присъща  само на политическите партии.

 

В смисъла на този член, чрез даденото ни законно право по Конституция за протестиране – ББД не е политическа цел, а митингите и протести за него – в никакъв случай не бива да се политизират!

И още нещо … ВАЖНО – трябва да се спазва точно законът за митингите и демонстрациите, тоест,  да се демонстрира без разпалване на конфликти, вражда, злоба и отричане, а към охраняващите полицаи и органи   да се отнасяме с нужното уважение и респект. Никакви упреци към тях не трябва да има, защото те са едни от нас! Хората с качулки и платените политически провокатори  да се гонят от редиците на протестиращите, а хвърлящите камъни и чупещи обществено имущество – да се задържат или да се съдейства на полицията по всякакъв начин за това!

Конкретните ми съвети за действие са:

1. – Пуснете  Проекта в групи или на приятелите си във ФБ за обсъждане, а ако има неясноти – заповядайте тук, на моята стена, и питайте?

2. – Издирете профили на партии и коалиции и им го споделете на стените, за да се запознават.

3. – Намерете мейли на Президента и депутати и им изпратете Проекта.

4. – Издирете профилите на хората – ЛИЦАТА НА ПРОТЕСТИТЕ, и ги информирайте за Проекта… Нека тези хора, като ходят на кръгли маси с Президента и политици, да знаят какво да искат, а не да искат 5-10 лв. да падне токът?! И това е важно, но ако това спъне проекта ББД (обяснил съм опасността на друго място!) – не разрушаваме ли нашето бъдеще и това на нашите деца?

5. – Регистрирайте се във форуми извън ФБ и го предложете на хората там … Навсякъде се обсъждат протестите, използвай това, за да не се озлобяват хората и да не искат  анархия и премахване на политическите партии … Можете да ползвате линк от страницата “Споделена Светлина”, която се вижда и за непотребители на ФБ.

6. – Разпратете Проекта по страниците на електронни медии … (ползвай линк отново на страницата, за удобство или файл, ако предпочитате.

АПЕЛ :

Прогледнете хора! Сега е моментът! Сега е времето и ако искате да стопирате 23-год. “законно” разграбване на страната – накарайте избрания от Вас политически елит да работи за Вас!

Не сменяйте политиците предсрочно, а ги гонете – СРОЧНО! Тоест, накарайте ги да обещават за ББД, а след това  ги следете “под лупа” за сроковете и докъде са стигнали. При положение, че някой се издъни в сроковете, независимо от причините – протести и смяна, за да дойдат по-кадърни, а тези да се учат на сметки и  професионализъм, в опозиция!